Jaholatga qarshi ma’rifat

2018 yil 12-aprel kuni 7-10 sinf o’quvchilari ishtirokida «Jaholatga qarshi ma’rifat» mavzusida ko’rik-tanlov o’tkazildi.
Ko’riktanlovda tasviri sanat va inlolat tanloviga bolinib o’tkazildi.